Over bechterew

fetch.gifWat is reuma?

Reuma is een verzamelnaam voor meer dan honderd verschillende aandoeningen van het houdings- en bewegingsapparaat die niet worden veroorzaakt door ongevallen of blessures. De meeste reumatische ziekten kennen een grillig verloop, periodes waarin de ziekte actief en rustig is wisselen elkaar af. Men deelt de aandoeningen doorgaans in drie hoofdgroepen in: ontstekingsreuma, slijtagereuma en weke delenreuma. Deze website gaat over een van de vormen van ontstekingsreuma: de ziekte van Bechterew. 

Wat is de ziekte van Bechterew?

De ziekte van Bechterew, ook wel spondylitis ankylopoetica (SA) genoemd, is een reumatische aandoening waarbij de gewrichten van het bekken en de wervelkolom ontstoken raken. Deze ontstekingen veroorzaken pijn en stijfheid, en kunnen op den duur leiden tot een verstijving van de wervelkolom. De ontstekingen doen zich soms ook voor in de gewrichten van de borstkas en in de gewrichten van armen en benen of in de achillespees. De ziekte kan grillig verlopen, met afwisselend actieve en rustige periodes. Een klein aantal mensen met de ziekte van Bechterew heeft soms een oogontsteking. De ziekte van Bechterew komt voor bij twee op de duizend mensen. Het komt vaker voor bij mannen dan bij vrouwen en begint meestal tussen het 15e en 35e levensjaar.
De ziekte van Bechterew, ook wel spondylitis ankylopoetica (SA) genoemd, is een reumatische aandoening waarbij de gewrichten van het bekken en de wervelkolom ontstoken raken. Deze ontstekingen veroorzaken pijn en stijfheid, en kunnen op den duur leiden tot een verstijving van de wervelkolom. De ontstekingen doen zich soms ook voor in de gewrichten van de borstkas en in de gewrichten van armen en benen of in de achillespees. De ziekte kan grillig verlopen, met afwisselend actieve en rustige periodes. Een klein aantal mensen met de ziekte van Bechterew heeft soms een oogontsteking. De ziekte van Bechterew komt voor bij twee op de duizend mensen. Het komt vaker voor bij mannen dan bij vrouwen en begint meestal tussen het 15e en 35e levensjaar.

Hoe ontstaat de ziekte van Bechterew?
Over het ontstaan van de ziekte van Bechterew is nog weinig bekend. Wel is duidelijk dat erfelijke factoren een rol spelen, omdat binnen een familie de aandoening vaak bij meerdere personen voorkomt. Indien een vader of moeder de ziekte van Bechterew heeft, is er een kans van één op tien dat een kind de aandoening ook krijgt. Het vermoeden bestaat dat infecties aan darmen of urinewegen een aanleiding kunnen zijn voor het ontstaan van de ziekte. De natuurlijke afweer die het lichaam tegen dit soort infecties opbouwt, richt zich vervolgens tegen andere delen van het lichaam.
 

Wat zijn de klachten?
Iemand met de ziekte van Bechterew heeft last van pijn en stijfheid onder in de rug. De pijn verergert bij rust en wordt minder bij beweging. Hoewel tegenwoordig de ziekte eerder herkend wordt dan vroeger kan het soms toch lang duren voordat de diagnose gesteld wordt. Dit komt omdat rugklachten vaak voorkomen en vele oorzaken hebben. Bovendien kan de ziekte geleidelijk beginnen en in de eerste periode weinig klachten geven.
 

Hoe ziet de behandeling eruit?
De behandeling is gericht op iemands lichamelijk welzijn, houding en mobiliteit en kan pijn en stijfheid verminderen. De ziekte zelf is echter niet te genezen. De behandeling rust op twee pijlers: medicijnen en in beweging blijven, al dan niet door middel van oefentherapie. Vooral bij dit laatste punt is de inbreng van de persoon zelf van wezenlijk belang. De reumatoloog is meestal degene die mensen met de ziekte van Bechterew behandelt.
 

Medicijnenpillen.JPG
Meestal worden een of andere soorten medicijnen voorgeschreven die de ontstekingen afremmen. Deze medicijnen verminderen ook de pijn. Soms gebruikt iemand alleen pijnstillers.
 

In beweging blijven en oefenen
Een ander belangrijk onderdeel van de behandeling is het in beweging blijven; een goede houding aanleren en ervoor zorgen dat de conditie op peil blijft. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat de ruggewervel en het bekken dan minder snel verstijven. Wel is het van belang dat iemand een evenwicht vindt tussen rust en activiteit. Dat kan per persoon heel verschillend liggen. Als de ziekte grillig verloopt, kunnen iemands mogelijkheden ook nog van periode tot periode verschillen. Het is dus raadzaam aan te sluiten bij de mogelijkheden van het moment. Als de ontstekingen actief zijn, dient iemand met de ziekte van Bechterew zichzelf meer in acht te nemen. Een fysiotherapeut die ervaring heeft met mensen en de ziekte van Bechterew kan adviezen geven over verantwoord bewegen. Op veel plaatsen in Nederland zijn oefengroepen waar mensen met de ziekte van Bechterew samen zwemmen, oefenen en sporten, onder leiding van ervaren therapeuten. De oefengroepen worden georganiseerd door plaatselijke reumapatiëntenverenigingen die zijn aangesloten bij de Reumapatiëntenbond. Adressen zijn te verkrijgen bij de Reumalijn.

 

Door het aanleren van een goede houding, door sporten en gericht oefenen kunt u zelf het ziekteproces vertragen

_______________

De latijnse naam voor de ziekte van bechterew is spondylitis ankylopetica. Dat betekent letterlijk: een ontstekingsproces van de wervelgewrichten met verstijving tot gevolg.

_______________

De ziekte van Bechterew is een ontstekingsproces van de gewrichten van het bekken en de wervelkolom. Deze ontsteking veroorzaakt pijn en stijfheid en kan gaandeweg leiden tot een complete verstijving van de wervelkolom.

_______________

De ziekte van Bechterew kan niet worden genezen, maar met een goede behandeling wel worden afgeremd. Naast medicijnen is oefentherapie het belangrijkst.

_______________

De ziekte van Bechterew is een reumatische aandoening waarbij de gewrichten van het bekken en de wervelkolom ontstoken raken.

_______________

Iemand met de ziekte van Bechterew heeft last van pijn en stijfheid onder in de rug.

_______________

  • descriptiondescription
  • descriptiondescription
  • descriptiondescription