Over Bechterew

 

Wat is reuma?
Reuma is de verzamelnaam voor een enorme hoeveelheid van meer dan honderd aandoeningen van het houdings- en bewegingsapparaat. De meeste reumatische aandoeningen hebben als voornaamste kenmerk dat ze een grillig verloop hebben. Periodes waarin de ziekte actief is en waarin ze rustig is wisselen elkaar vaak af. Men deelt de aandoeningen doorgaans in drie hoofdgroepen in: ontstekingsreuma, slijtagereuma en weke-delen reuma. Deze website gaat over één van de vormen van ontstekingsreuma: de ziekte van Bechterew.

Wat is de ziekte van Bechterew?
De ziekte van Bechterew, ook wel spondylitis ankylopoetica (SA) genoemd, is een reumatische aandoening waarbij de gewrichten van het bekken en de wervelkolom ontstoken raken. Deze ontstekingen veroorzaken pijn en stijfheid, en kunnen op den duur leiden tot een verstijving van de wervelkolom. De ontstekingen doen zich soms ook voor in de gewrichten van de borstkas en in de gewrichten van armen en benen of in de achillespees. De ziekte kan grillig verlopen, met afwisselend actieve en rustige periodes. Een klein aantal mensen met de ziekte van Bechterew heeft soms een oogontsteking. De ziekte van Bechterew komt voor bij twee op de duizend mensen. Het komt wat vaker voor bij mannen dan bij vrouwen en begint meestal tussen het 15e en 35e levensjaar.

Hoe ontstaat de ziekte van Bechterew?
Over het ontstaan van de ziekte van Bechterew is nog maar weinig bekend. Wel is duidelijk dat erfelijke factoren een rol spelen, omdat binnen een familie de aandoening vaak bij meerdere personen voorkomt. Indien een vader of moeder de ziekte van Bechterew heeft, is er een flinke kans van één op tien dat een kind de aandoening ook krijgt. Het vermoeden bestaat dat infecties aan darmen of urinewegen een aanleiding kunnen zijn voor het ontstaan van de ziekte. De natuurlijke afweer die het lichaam tegen dit soort infecties opbouwt, richt zich vervolgens tegen andere delen van het lichaam. Het is dus een auto-immuunziekte.

Wat zijn de klachten?
Iemand met de ziekte van Bechterew heeft last van pijn en stijfheid onder in de rug. De pijn verergert bij rust en wordt minder bij beweging. Hoewel tegenwoordig de ziekte eerder herkend wordt dan vroeger kan het soms toch lang duren voordat de diagnose gesteld wordt. Dit komt omdat rugklachten vaak voorkomen en vele oorzaken hebben. Bovendien kan de ziekte geleidelijk beginnen en in de eerste periode weinig klachten geven.

Hoe ziet de behandeling eruit?
De behandeling is gericht op iemands lichamelijk welzijn, houding en mobiliteit en kan pijn en stijfheid verminderen. De ziekte zelf is echter niet te genezen. De behandeling rust op twee pijlers: medicijnen en in beweging blijven, al dan niet door middel van oefentherapie. Vooral bij dit laatste punt is de inbreng van de persoon zelf van wezenlijk belang. De reumatoloog is meestal degene die mensen met de ziekte van Bechterew behandelt.

Medicijnen
Meestal worden een of meer soorten medicijnen voorgeschreven die de ontstekingen afremmen en vaak ook de pijn verminderen. Soms gebruikt iemand alleen pijnstillers. De laatste jaren komen moderne medicijnen op de markt, die de ziekte lijken te kunnen verminderen, maar de bijwerkingen zijn vaak zeer ernstig, zodat terecht de vraag rijst of het gebruik van deze deze middellen niet erger is dan de kwaal.

In beweging blijven en oefenen
Een ander maar zeer belangrijk onderdeel van de behandeling is het in beweging blijven; een goede houding aanleren en ervoor zorgen dat de conditie op peil blijft. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat de ruggenwervel en het bekken dan minder snel verstijven. Wel is het van belang dat iemand een evenwicht vindt tussen rust en activiteit. Dat kan per persoon heel verschillend liggen. Als de ziekte grillig verloopt, kunnen iemands mogelijkheden ook nog van periode tot periode verschillen. Het is dus raadzaam aan te sluiten bij de mogelijkheden van het moment. Als de ontstekingen actief zijn, dient iemand met de ziekte van Bechterew zichzelf meer in acht te nemen. Een fysiotherapeut die ervaring heeft met mensen en de ziekte van Bechterew kan adviezen geven over verantwoord bewegen.

Op veel plaatsen in Nederland zijn oefengroepen waar mensen met de ziekte van Bechterew samen zwemmen, oefenen en sporten, onder leiding van ervaren therapeuten. Meer over de oefengroep in Emmen staat hier.

Symptomen

  • pijn en stijfheid onder in de rug
  • verstijving van de wervelkolom
  • ontstekingen